Papper-,vinyl-, strukturtapeter

TÄNKVÄRT är att ett bra resultat alltid kräver ett bra förarbete.

1. Kontrollera att alla rullar har samma trycknummer. Mät vägghöjden. Skär till våderna. OBS! om tapeten skall mönsterpassas måste ni ta hänsyn till detta Lägg den första våden kant i kant med med bordet och lägg några, lätt förskjutna våder under. På så sätt är det lätt att undvika lim på bordet som kan hamna på tapetens framsida.

2. Ej förklistrad tapet: Stryk ut limmet jämnt fördelat över våden. Börja på mitten och dra ut mot kanterna. Lämna gärna några cm av vådens takända olimmade, så slipper du kladd på taket. Var inte snål med limmet . Varje oklistrad fläck blir en blåsa på tapeten. Kontrollera i kollektionsboken så att ni använder rätt limtyp.

Förklistrad tapet: Rulla ihop våd för våd. Lägg våden i ett vattenfyllt tråg och dra den sakta ut på ett bord.

3. Vik ihop 3/4 från överkanten av tapeten och resten från nederkanten. Vik ej så att nypveck uppstår. Låt våden ligga och dra i ca 5-8 min om inget annat anges. Låt alla våder dra lika länge.

4. Börja uppsättningen vid ett fönster, då får ni inga skuggor vid skarvarna. Finns det flera fönster i rummet, börja i söderläge
eller där dagsljuset börjar komma in. Mät ut en lodrät linje. Fäst övre vådhalvan. Var noga med att den första våden hänger lodrätt. Släpp ut våden försiktigt. Försök att inte vrida en redan påklistrad våd i rätt position, då kan våden gå sönder. Lossa den istället helt från väggen och börja om. Kom ihåg att loda då ni kommer till fönster, dörrar och hörn.

5. Var noga med att våden fäster vid underlaget. Arbeta med tapetverktyg och tapetborste uppifrån och ned, från mitten utåt. Se till att alla blåsor är borta.Undvik att pressa så hårt att lim pressas ut på tapetens framsida. Om ni får lim på tapetens framsida ta genast bort det med en fuktig svamp! Gnugga ej utan använd i stället flödigt med vatten.

6. Sätt tapeten kant i kant. Om så kallad trådkant (överlapp) rekommenderas, sätt våden några mm över den förra. Låt tapeten gå över hålen för strömbrytare och vägguttag.

OBS! slå av strömmen vid arbete runt eluttag, vattnet i klistret är strömförande!

7. Vid innerhörn, skär våden så att ca 1 cm kommer in på nästa vägg. Sätt nästa våd med överlapp ända in i hörnet. Kontrollera att den kommer lodrätt.

8. Vid ytterhörn, låt tapeten gå runt hörnet ca 1-2 cm. Överlappa nästa våd, men låt den inte börja mitt i hörnet, utan ca 0,5 cm in på nästa vägg. På så sätt rivs inte kanten upp om man skulle gå emot den. Kontrollera att våden kommer lodrätt.

Att tänka på inför tapetsering:

  • Byt ofta blad i tapetkniven, ett slött blad trasar lätt sönder tapeten.

  • Vädra och håll normal rumstemperatur så tapeten får torka ordentligt. Stäng aldrig ett nytapetserat rum.

  • Arbetsstället och väggen som skall tapetseras skall hålla minst +18°.

  • En uppsatt tapet kan i början se blåsig och fläckig ut, men den slätar ut sig efter drygt ett dygn.

  • Om ni får några oklistrade våder eller en hel rulle över så spara dem. De kan komma väl till pass om ni i framtiden skulle behöva laga tapeten. Spara etiketten för eventuell komplettering.

  • Vid tveksamhet beträffande material eller uppsättning kontakta återförsäljaren.

  • Avbryt genast uppsättningen om materialfel upptäcks.