Claystone

ClayStone från ClayLime är en patenterad miljövänlig puts utvecklad ur en sedimentär bergart lutit*som utvinns i Europa. Baserat på detta unika naturmaterial, har ClayLime laboratorium utvecklat en helt ny produkt för ytbeläggningar. ClayStone kan appliceras på de flesta material, på golv och väggar, utomhus eller inomhus.

Förutom sammansättningen av naturliga icke toxiska komponenter utgör ClayStone ett genombrott när det gäller dekorativa beläggningar beträffande komforten vid användning och den snabba appliceringen.

Slutresultatet med den dekorativa och eleganta ytbeläggningen kan fås i en mängd olika utförande och färgnyanser från sten-liknande till polerade ytor. Med ClayStone kan man skapa foglösa ytor med känsla av sten eller betong för t.ex badrum eller kök.

Med någon av våra ytbehandlingar blir den färdiga ytan mycket tålig för vatten, vin, fett, mm. ClayStone är en utmärkt produkt för att skapa betong liknande bänkskivor.

* Lutit är benämningen på en sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar i lerstorlek, dvs. mindre än 0,002 mm.)

Beställ här