Tapetsering

Hur många rullar behövs – åtgångsnyckel

Nedanstående tabell visar hur många rullar som går åt om tapeten är 53 cm bred och 10 meter lång (vilket är det normala måttet på tapetrullar).
VIKTIGT! – Tänk på att ta hänsyn till eventuell mönsterpassning!!!

Tabellen enligt nedanstående gäller för tapeter vid normal takhöjd (ca 240 cm).
Kom ihåg att räkna av åtgången vid fönster och dörrar.
En extra rulle kan vara bra att ha i reserv för ev reparationer.

Förarbete vid tapetsering

Förarbete vid tapetsering!

Omsorgsfullt underarbete är viktigt för ett bra tapetseringsresultat. Grundregeln är att väggen skall vara torr, jämn och väl förankrad. Den här guiden visar hur ni gör för att få bästa möjliga resultat på respektive underlag.
Börja med att bryta strömmen i rummet och skruva bort kåporna kring eluttag och strömbrytare. Om det är möjligt – ta bort golvsocklar och lister. För att de ska hamna på rätt plats är det ett bra tips att märka upp dem med en blyertspenna på baksidan så att ni vet var de skall sitta.

Tidigare tapetserad yta.

1. Skrapa bort löst sittande tapet runt dörrfoder, hörn (a), golvsocklar, fönster och tak samt vid eventuella taklister så att nytapetseringen görs mot ett fast underlag. Pappersburna vinyltapeter och spaltbara strukturtapeter ska befrias från ytskiket innan ni kan göra en omtapetsering (b). Icke spaltbara strukturtapeter ska bredspacklas och slipas till en jämn yta.

2. Om ni anser att tapeten inte behöver avlägsnas, måste ytan slipas för att öka vidhäftningen. Gamla överlappsskarvar (trådskarvar) slipas jämna med sandpapper eller skärs bort. Spackla därefter hela skarven till en bredd av ca 15cm.

3. Ytor med starka kulörer och skiftningar samt gammal tapet med guldtryck skall ”patenteras” dvs grundmålas för att eliminera risken för genomslag. Om tapet-fabrikanten har 100% opacitet, dvs att ingen färg syns igenom tapeten, så syns inte starka kulörer. Läckagefläckar typ tusch och andra missfärgningar skall dock alltid grundmålas.

4. Spackla alla ojämna partier exempelvis där löst sittande tapet avlägsnats och slipa hela ytan. Gör en lätt avslipning på alla spacklade och grundade ytor.

5. Damma av och förlimma spacklade ytor. Förlimning görs med ett utspätt tapetlim eller utspätt vävlim enligt anvisning på limförpackningen.

2. Bredspackla, slipa och förlimma enligt ovan.

Yta med textiltapet, juteväv, sjögrästapet eller liknande.
Avlägsna materialet, använd tapetnedtagningsmedel om ytskiktet är svårt att ta ner. Spackla och förlimma sedan.

Yta med glasfiberväv eller annan målad väv.

1. Tvätta med ”målartvätt” eller liknande och skölj sedan av väl.

Målad yta.

Tvätta med ”målartvätt” eller liknande. Skölj noga. Skrapa upp vid sprickor och flagnande ytor. Spackla och slipa.

Betong, lättbetong och putsade ytor.

Spackla ojämnheter och skarvar. Bredspackla. Slipa. Damma av och förlimma.

Gips-, spån- och träfiberplattor.

Spackla spik- och skruvhål, skarvspackla med skarvremsor, slipa av och förlimma. Skarvremsor ska läggas i spackel eller limmas med vävlim. All spackling görs med vanlig sandspackel. Skarvar på spånskivor ska grundmålas med alkydfärg för att undvika kantresning.

Non-woven tapeter - Uppsättningsanvisning

Denna guide gäller för tapeter där limmet skall appliceras direkt på väggen. Kom ihåg att ett bra resultat alltid kräver ett bra förarbete när man sätter upp Non woven-tapeter.

1. Det första du gör med din Non woven tapet är att kontrollera att alla rullar har samma trycknummer.

2. Limma väggen motsvarande 2-3 våders bredd, ca 1 till 1,5 meter. Det är viktigt att hela väggen täcks med Non woven lim, en oklistrad fläck blir en blåsa på tapeten. Använd därför pensel där det är svårt att komma åt med roller.

3. Börja uppsättningen av din Non-woven tapet vid ett fönster. Finns det flera fönster i rummet, börja i söderläge eller där dagsljuset börjar komma in.

Två alternativ finns för uppsättning.

Alternativt. När du tapetsera med Non woven, lägg rullen i en skyddslåda på golvet. Dra upp tapeten och fäst tapeten vid taket, häng den därefter i lod. Skär av tapeten nertill efter det att den fixerats mot den limmade väggen med hjälp av tapetverktyg eller tapetborste. Kontrollera så att eventuella mönster kommer åt rätt håll.

3. Börja uppsättningen av din Non-woven tapet vid ett fönster. Finns det flera fönster i rummet, börja i söderläge eller där dagsljuset börjar komma in.

4. Var noga med att första våden hänger lodrätt. Försök att inte vrida en redan påklistrad våd i rätt position när du handskas med en Non woven-tapet, då kan våden gå sönder. Lossa den istället helt från väggen och börja om. Kom ihåg att loda då ni kommer till fönster, dörrar och hörn.

5. Var noga med att Non woven-tapeten fäster vid underlaget. Arbeta med tapetverktyg och tapetborste uppifrån och ned, från mitten och utåt. Se till att alla blåsor är borta. Undvik att pressa för hårt så att Non wowen-tapeten får lim på framsidan. Om lim hamnar på tapetens framsida – ta genast bort det med en fuktig svamp. Gnugga ej utan använd i stället rikligt med vatten!

6. Sätt upp Non woven-tapet kant i kant. Låt tapeten gå över hålen för strömbrytare och vägguttag, och skär rent efteråt medan tapeten är fuktig. En linjal eller bredspackel är ett bra stöd när ni skär rent.

OBS! slå av strömmen vid arbete runt eluttag, vattnet i klistret är stömförande!

7. När du kommer till innerhörn: skär våden så att ca 1 till 1,5 cm kommer in på nästa vägg. Limma väggen drygt en våd runt hörnet. Limma även framsidan av de 1 till 1,5 cm som går in på nästa vägg. Tapetsera nästa Non woven-våd med överlapp ända in i hörnet. Kontrollera att den kommer lodrätt.

8. Vid ytterhörn, låt tapeten gå runt hörnet ca 1-2 cm. Överlappa nästa våd, men låt den inte börja mitt i hörnet, utan ca 0,5 cm in på nästa vägg. På så sätt rivs inte kanten upp om man skulle gå emot den. Limma även framsidan på den del av tapeten som nästa våd täcker. Kontrollera att nästa våd kommer lodrätt.

Att tänka på inför tapetsering med non-woven:

 • Byt ofta blad i tapetkniven, ett slött blad trasar lätt sönder tapeten.

 • Vädra och håll normal rumstemperatur så tapeten får torka ordentligt. Stäng aldrig ett nytapetserat rum.

 • Arbetsstället och väggen som skall tapetseras skall hålla minst +18°.

 • En uppsatt tapet kan i början se blåsig och fläckig ut, men den slätar ut sig efter drygt ett dygn.

 • Om ni får några oklistrade våder eller en hel rulle över så spara dem. De kan komma väl till pass om ni i framtiden skulle behöva laga tapeten. Spara etiketten för eventuell komplettering.

 • Vid tveksamhet beträffande material eller uppsättning kontakta återförsäljaren.

 • Avbryt genast uppsättningen om materialfel upptäcks.

Behöver du mer hjälp, gällande exempelvis vad Non-woven limmas bäst med, eller tips om vilken tapet som passar bäst i ditt rum. Eller behöver du helt enkelt hjälp med Non-woven tapet uppsättning? Vi finns här för dig med Sveriges bästa sortiment av tapeter och nästan 160 års erfarenhet.

Välkommen till  vår butik på Kungsholmstorg 10 i Stockholm.

PAPPER-,VINYL-, STRUKTURTAPETER

TÄNKVÄRT är att ett bra resultat alltid kräver ett bra förarbete.

1. Kontrollera att alla rullar har samma trycknummer. Mät vägghöjden. Skär till våderna. OBS! om tapeten skall mönsterpassas måste ni ta hänsyn till detta Lägg den första våden kant i kant med med bordet och lägg några, lätt förskjutna våder under. På så sätt är det lätt att undvika lim på bordet som kan hamna på tapetens framsida.

2. Ej förklistrad tapet: Stryk ut limmet jämnt fördelat över våden. Börja på mitten och dra ut mot kanterna. Lämna gärna några cm av vådens takända olimmade, så slipper du kladd på taket. Var inte snål med limmet . Varje oklistrad fläck blir en blåsa på tapeten. Kontrollera i kollektionsboken så att ni använder rätt limtyp.

Förklistrad tapet: Rulla ihop våd för våd. Lägg våden i ett vattenfyllt tråg och dra den sakta ut på ett bord.

3. Vik ihop 3/4 från överkanten av tapeten och resten från nederkanten. Vik ej så att nypveck uppstår. Låt våden ligga och dra i ca 5-8 min om inget annat anges. Låt alla våder dra lika länge.

4. Börja uppsättningen vid ett fönster, då får ni inga skuggor vid skarvarna. Finns det flera fönster i rummet, börja i söderläge
eller där dagsljuset börjar komma in. Mät ut en lodrät linje. Fäst övre vådhalvan. Var noga med att den första våden hänger lodrätt. Släpp ut våden försiktigt. Försök att inte vrida en redan påklistrad våd i rätt position, då kan våden gå sönder. Lossa den istället helt från väggen och börja om. Kom ihåg att loda då ni kommer till fönster, dörrar och hörn.

5. Var noga med att våden fäster vid underlaget. Arbeta med tapetverktyg och tapetborste uppifrån och ned, från mitten utåt. Se till att alla blåsor är borta.Undvik att pressa så hårt att lim pressas ut på tapetens framsida. Om ni får lim på tapetens framsida ta genast bort det med en fuktig svamp! Gnugga ej utan använd i stället flödigt med vatten.

6. Sätt tapeten kant i kant. Om så kallad trådkant (överlapp) rekommenderas, sätt våden några mm över den förra. Låt tapeten gå över hålen för strömbrytare och vägguttag.

OBS! slå av strömmen vid arbete runt eluttag, vattnet i klistret är strömförande!

7. Vid innerhörn, skär våden så att ca 1 cm kommer in på nästa vägg. Sätt nästa våd med överlapp ända in i hörnet. Kontrollera att den kommer lodrätt.

8. Vid ytterhörn, låt tapeten gå runt hörnet ca 1-2 cm. Överlappa nästa våd, men låt den inte börja mitt i hörnet, utan ca 0,5 cm in på nästa vägg. På så sätt rivs inte kanten upp om man skulle gå emot den. Kontrollera att våden kommer lodrätt.

Att tänka på inför tapetsering:

 • Byt ofta blad i tapetkniven, ett slött blad trasar lätt sönder tapeten.

 • Vädra och håll normal rumstemperatur så tapeten får torka ordentligt. Stäng aldrig ett nytapetserat rum.

 • Arbetsstället och väggen som skall tapetseras skall hålla minst +18°.

 • En uppsatt tapet kan i början se blåsig och fläckig ut, men den slätar ut sig efter drygt ett dygn.

 • Om ni får några oklistrade våder eller en hel rulle över så spara dem. De kan komma väl till pass om ni i framtiden skulle behöva laga tapeten. Spara etiketten för eventuell komplettering.

 • Vid tveksamhet beträffande material eller uppsättning kontakta återförsäljaren.

 • Avbryt genast uppsättningen om materialfel upptäcks.

Uppsättning av bård

Ett tips är att vara två personer vid uppsättning av bård, det underlättar arbetet.

1. Mät och markera med blyertspenna var bården skall sitta. Skär till längderna och lägg till eventuell mönsterpass.

2. Ska bården sättas på nymålad vägg, vänta 14 dagar efter att väggen målats innan bården sätts upp.

3. Ej förklistrade bårder: Stryk på limmet med en pensel eller en smal roller. Vik bården som ett dragspel och låt den dra i 2-3 min.

Förklistrade bårder

 • Använd vattentråg eller liknande.
 • Lägg den hoprullade bården i vattnet.
 • Dra den på ett bord och vik ihop den som ovan.
 • Låt den dra i 2-3 min.

Förklistrad bård som sätts på vinyltapet eller målad yta:

 • Kan sättas upp med utspätt våtrums- eller överlappslim.
 • Vik ihop den som ovan och låt den dra i 2-3 min.

Ej förklistrade bårder

 • Pappersbård som sätts på papperstapet ska limmas med samma lim som tapeten.
 • Bård som sätts på vinyltapet eller målad yta skall limmas med våtrums- eller överlappslim.
 • Vinylbård som sätts på papperstapet skall limmas med vävlim.

4. Fäst den första bården i ett hörn med någon centimeters överlapp på nästa vägg. Stryk fast med tapetverktyg.

Tänk på:

5. Placera nästa bårdremsa exakt vid hörnvinkel. Vid mönsterpassning kontrollera mönstret noga.

 • Vid tveksamhet beträffande material eller uppsättning kontakta återförsäljaren.

 • Avbryt genast uppsättningen om materialfel upptäcks.

Limtyper & STB-koder

Använd denna översikt för att vara säker på att ni väljer rätt lim till tapeten. STB-märkningen finns på nästan alla limtyper som säljs i Sverige. Kontrollera i kollektionsboken vilken typ av lim som rekommenderas. Förpackningskoden föregås alltid av STB-symbolen.