Förarbete

Förarbete vid tapetsering

Förarbete vid tapetsering!

Omsorgsfullt underarbete är viktigt för ett bra tapetseringsresultat. Grundregeln är att väggen skall vara torr, jämn och väl förankrad. Den här guiden visar hur ni gör för att få bästa möjliga resultat på respektive underlag.
Börja med att bryta strömmen i rummet och skruva bort kåporna kring eluttag och strömbrytare. Om det är möjligt – ta bort golvsocklar och lister. För att de ska hamna på rätt plats är det ett bra tips att märka upp dem med en blyertspenna på baksidan så att ni vet var de skall sitta.

Tidigare tapetserad yta.

1. Skrapa bort löst sittande tapet runt dörrfoder, hörn (a), golvsocklar, fönster och tak samt vid eventuella taklister så att nytapetseringen görs mot ett fast underlag. Pappersburna vinyltapeter och spaltbara strukturtapeter ska befrias från ytskiket innan ni kan göra en omtapetsering (b). Icke spaltbara strukturtapeter ska bredspacklas och slipas till en jämn yta.

2. Om ni anser att tapeten inte behöver avlägsnas, måste ytan slipas för att öka vidhäftningen. Gamla överlappsskarvar (trådskarvar) slipas jämna med sandpapper eller skärs bort. Spackla därefter hela skarven till en bredd av ca 15cm.

3. Ytor med starka kulörer och skiftningar samt gammal tapet med guldtryck skall ”patenteras” dvs grundmålas för att eliminera risken för genomslag. Om tapet-fabrikanten har 100% opacitet, dvs att ingen färg syns igenom tapeten, så syns inte starka kulörer. Läckagefläckar typ tusch och andra missfärgningar skall dock alltid grundmålas.

4. Spackla alla ojämna partier exempelvis där löst sittande tapet avlägsnats och slipa hela ytan. Gör en lätt avslipning på alla spacklade och grundade ytor.

5. Damma av och förlimma spacklade ytor. Förlimning görs med ett utspätt tapetlim eller utspätt vävlim enligt anvisning på limförpackningen.

2. Bredspackla, slipa och förlimma enligt ovan.

Yta med textiltapet, juteväv, sjögrästapet eller liknande.
Avlägsna materialet, använd tapetnedtagningsmedel om ytskiktet är svårt att ta ner. Spackla och förlimma sedan.

Yta med glasfiberväv eller annan målad väv.

1. Tvätta med ”målartvätt” eller liknande och skölj sedan av väl.

Målad yta.

Tvätta med ”målartvätt” eller liknande. Skölj noga. Skrapa upp vid sprickor och flagnande ytor. Spackla och slipa.

Betong, lättbetong och putsade ytor.

Spackla ojämnheter och skarvar. Bredspackla. Slipa. Damma av och förlimma.

Gips-, spån- och träfiberplattor.

Spackla spik- och skruvhål, skarvspackla med skarvremsor, slipa av och förlimma. Skarvremsor ska läggas i spackel eller limmas med vävlim. All spackling görs med vanlig sandspackel. Skarvar på spånskivor ska grundmålas med alkydfärg för att undvika kantresning.